Over Npuls

Npuls is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Met als belangrijke voordelen:

  • Lerenden (16-99 jaar) vinden makkelijker het onderwijs dat past bij hun persoonlijke behoeften, kennis en vaardigheden, binnen de eigen onderwijsinstelling maar ook daarbuiten.
  • Docenten krijgen meer gelegenheid om hun onderwijs te vernieuwen.
  • Onderwijsinstellingen spelen sneller en beter in op veranderingen in de arbeidsmarkt.
  • De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat het docenten ondersteunt bij hun werk en geen drempels opwerpt.
  • Docenten en lerenden krijgen beter toegang tot digitale leermaterialen.
  • Lerenden zijn goed toegerust op de arbeidsmarkt dankzij uitstekende digitale vaardigheden.
  • Door goed gebruik van studiedata is studiebegeleiding beter af te stemmen op lerenden.

Alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten doen mee. In totaal gaat het om 107 instellingen, in samenwerking met SURF, het NRO, en andere organisaties in het onderwijs en daarbuiten.

Waarom is de Npuls nodig?

De kansen van digitalisering worden nu nog niet genoeg benut om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Hierdoor dreigen we achter te raken op het onderwijs in het buitenland.

Door samen op te trekken in de  (ict)organisatie van het onderwijs, het delen van kennis over onderwijs en het ontwikkelen en inkopen van leermaterialen, maken we het makkelijker om het onderwijsaanbod snel te vernieuwen, beter toegankelijk te maken en flexibel aan te bieden. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om zich een leven lang te blijven ontwikkelen en zich in te zetten in de samenleving en de Nederlandse economie.

Bovendien: het onderwijs integreert digitale vaardigheden nog onvoldoende in de curricula. Dit vergroot de kansenongelijkheid in de samenleving, want hoewel sommigen zichzelf wel digitale vaardigheden aanleren, lukt dit anderen niet zelfstandig. Ondertussen hebben de arbeidsmarkt en de samenleving grote behoefte aan afgestudeerden met nieuwe vaardigheden, waaronder digitale vaardigheden. Door Npuls wordt het makkelijker hier sneller aan te voldoen.

Waar gaat Npuls níet over?

  • Het programma gaat niet over de manier waarop instellingen onderwijs geven. We gaan niet per definitie meer online onderwijs aanbieden, of onderwijs op de campus vervangen door online onderwijs. Wel moet het programma ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen meer mogelijkheden hebben om het onderwijs (gedeeltelijk) online aan te bieden, op een manier die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Zo wordt het voor lerenden makkelijker om op afstand en in eigen tempo onderwijs te volgen.
  • Het programma schrijft niet voor hoe docenten onderwijs moeten geven. Ze krijgen wel meer mogelijkheden om hun onderwijs te vernieuwen. Docententeams bepalen zelf hoe ze die mogelijkheden inzetten.

Werkt dat, met zoveel instellingen en drie sectoren tegelijk?

Ja, daar hebben we al volop ervaring mee. In het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict (hbo en wo) en het programma Doorpakken op Digitalisering (mbo) en binnen SURF werken we al samen aan digitalisering in het onderwijs. In de kern hebben alle instellingen en sectoren dezelfde vragen over dit onderwerp. Door samen te werken kunnen we kennis en expertise delen en sparen we kosten.

Ons doel is het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten.

Bekijk hieronder ook de video over wat we willen bereiken met Npuls.