Welke rol hebben de betrokken partijen?

Alle publieke mbo-instellingen, hbo-instellingen en universiteiten doen mee. In samenwerking met SURF, het NRO, en andere organisaties in het onderwijs en daarbuiten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk. Een stuurgroep ziet toe op het behalen van de doelstellingen in het programma. In de stuurgroep zitten zes bestuurders uit het mbo, hbo en wo. Als beheerder van de sectorale ict-infrastructuur heeft ook SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, een zetel. De zetel voor de beheerder van de gedeelde kennisinfrastructuur moet nog worden ingevuld. Een onafhankelijke voorzitter zit de stuurgroep voor. Het ministerie van OCW is agendalid. Groepen van lerenden, docenten en ict-directeuren adviseren de stuurgroep. Een programmadirecteur maakt samen met een stafbureau de uitvoering van de verschillende programmaonderdelen mogelijk.

Wat is de rol van het ministerie van OCW?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor dit programma een subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds ontvangen. Het ministerie van OCW legt daarover verantwoording af naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SURF, de penvoerder van het programma, vraagt namens de deelnemende partijen subsidie aan bij OCW voor de uitvoering van het programma. De stuurgroep van het programma legt (financiële) verantwoording af aan OCW. OCW is agendalid van de stuurgroep. OCW organiseert de samenhang met andere programma’s  die raakvlakken hebben met Npuls.

Wat is de rol van MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland?

Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. Deze instellingen worden vertegenwoordigd door de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de MBO Raad. Deze koepelorganisaties hebben alle drie een zetel in de stuurgroep. Daarnaast zijn ze vertegenwoordigd in het programmateam (dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur) en in de coördinatieteams.

Wat is de rol van SURF?

SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, is de penvoerder van het programma. Als ontwikkelaar en beheerder van de sectorale ict-infrastructuur heeft SURF een zetel in de stuurgroep van het programma.

Werken jullie samen met andere NGF-gefinancierde projecten in het onderwijs?

Ja, dat doen we zeker, en in het bijzonder met deze drie projecten: