Wat levert Npuls op?

Wat ga ik als docent merken van Npuls?

Je eigen Center for Teaching & Learning ondersteunt je met adviezen en training om je onderwijs te ontwikkelen en vernieuwen. Op onderwijskennis.nl vind je kennis over onderwijs. Op edusources.nl vind je bruikbare onderwijsmaterialen die andere docenten hebben gemaakt. Je kunt je aansluiten bij netwerken van docenten die kennis delen. Deze kennis, hulpmiddelen en ondersteuningen maken het makkelijker om beredeneerd te kiezen wanneer en hoe je digitalisering inzet in je onderwijs.

Wat levert het programma mij als student op?

Inschrijven voor cursussen en tentamens wordt eenvoudiger, ook als het niet bij je eigen onderwijsinstelling is. Al je gegevens over je ‘onderwijsloopbaan’ van alle instellingen vind je via je eduID. Het onderwijs sluit beter aan bij jouw wensen en ambities. Het wordt makkelijker om een persoonlijke leerroute te volgen. Je leermaterialen zijn via één plek te vinden. Je docenten zijn beter in staat om in hun onderwijs goed gebruik te maken van digitale middelen.

Wat levert het programma (bijvoorbeeld) op voor een hoofd van een afdeling in een verzorgingstehuis?

Je kunt zelf nascholing volgen bij een mbo-school, hogeschool of universiteit. Ook je medewerkers van verschillende niveaus kunnen bijscholing krijgen. De inhoud en ingangseisen van het onderwijs zijn duidelijk beschreven en te vinden op het onderwijsplatform eduXchange. Je inschrijven voor het onderwijs is gemakkelijk te regelen met je eduID, het DigID voor onderwijs. Omdat je medewerkers tijdens de bijscholing met digitale innovaties werken, nemen ze nieuwe kennis mee naar de afdeling. Jouw zorginstelling doet mee in een transformatiehub. Door daar zelf actief aan bij te dragen, heb je korte lijntjes met het onderwijs en zorg je dat afgestudeerden over vaardigheden beschikken die jouw sector nodig heeft.

Wat levert het programma de Nederlandse samenleving en economie op?

De samenleving beschikt straks over meer en beter opgeleide werknemers met uitstekende digitale vaardigheden. Daardoor stijgt de innovatiekracht van mensen en organisaties. Dat zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit en een hogere welvaart.

In de aanvraag hebben we voor de eerste programmafase (2023 – 2024) omschreven welke resultaten we in ieder geval gaan behalen, zoals de inrichting van een basis ict-infrastructuur met eduID en een software-ontwikkelomgeving. Met het ministerie van OCW worden projectspecifieke afspraken gemaakt over de monitoring van het programma.