Vacature Expert Data- en AI- Geletterdheid

Onderwijs
Moreelsepark, 48, 3511 EP, Utrecht, Netherlands
Tijdelijk
Solliciteer direct of neem contact op met Aram Verweij

Wil jij bijdragen aan een complexe maar betekenisvolle transitie in de onderwijssector? Wil jij jouw expertise inzetten om in Nederland onderwijs van wereldklasse te blijven leveren? Dan willen we van je horen!

Voor Npuls zoeken wij teamleden “Expert data- en ai-geletterdheid”. Dit project bestaat uit drie deelprojecten en je kunt voor één of meerdere projecten solliciteren: (1) op basis van (literatuur)onderzoek een raamwerk voor data- en ai-geletterdheid ontwikkelen, (2) het ophalen van goede voorbeelden voor het ondersteunen van data- en ai-geletterdheid van docenten en studenten en (3) het ontwikkelen van professionalisering voor data- en ai-geletterdheid.

Over Npuls

Npuls is een achtjarig programma van Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad en SURF. In het programma werken alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten én de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren.

Door samen op te trekken in de (ict-)organisatie van het onderwijs, het delen van kennis over onderwijs en het ontwikkelen en inkopen van leermaterialen, maken we het makkelijker om het onderwijsaanbod snel te vernieuwen, beter toegankelijk te maken en flexibel aan te bieden. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om zich een leven lang te blijven ontwikkelen en zich in te zetten in de samenleving en voor de Nederlandse economie.

Werkwijze in het programma

De werkwijze die we nastreven gaat uit van teamwork, gelijkwaardigheid en resultaatsturing. We leggen primair verantwoording af door resultaten te laten zien aan de mensen waar we het voor doen. Daarvoor richten we de processen zo in dat lerenden, docenten en experts actief betrokken worden en dat hun inbreng en ideeën gebruikt worden om te sturen op die resultaten. Helderheid en transparantie over de inzet van middelen en tijd zorgen daarbij voor de beheersbaarheid.

Over de pilothub studiedata & AI en Kennishub leren & innoveren- Docentondersteuning

De pilothub studiedata en AI richt zich, waar het gaat om studiedata, op een verantwoorde inzet die leidt tot een verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van onderwijs(beleid). Bij AI richten we ons op de verantwoorde adoptie van AI voor het onderwijs van nu en in de toekomst. Dit project van de pilothub studiedata & AI heeft veel raakvlakken met andere programmaonderdelen van Npuls. We dragen in dit project dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid met het programmaonderdeel Kennishub leren & innoveren– docentondersteuning. Kennis opdoen, delen en benutten is cruciaal voor het realiseren van evidence-informed digitale transformatie. De themalijn docentondersteuning focust zich op de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat instellingen hun docenten zo goed mogelijk ondersteunen bij onderwijsinnovatie (met ict)?’.

Jouw rol in het programma

We zijn op zoek naar teamleden voor drie projecten die we hieronder kort zullen toelichten. Je kunt voor één of meerdere projecten solliciteren. Projectleden op de verschillende projecten zullen nauw met elkaar samenwerken.

Project 1: Review data- en ai-geletterdheid

Pas als we duidelijk weten wat data- en ai-geletterdheid precies inhouden kunnen we hier binnen instellingen ook gericht aan werken. Daarom richt dit eerste project zich op het operationaliseren van data- en ai-geletterdheid (via o.a. literatuuronderzoek) en op het ophalen van voorbeelden m.b.t. het ondersteunen van de ontwikkeling hiervan. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek ontwikkelen we een raamwerk, wat we ook zullen bespreken met relevante stakeholders binnen de instellingen.

Project 2: Goede voorbeelden data- en ai-geletterdheid

Dit project richt zich op het ophalen van voorbeelden m.b.t. het ontwikkelen van data- en ai-geletterdheid voor docenten en studenten. Denk hierbij aan bestaande professionaliseringsactiviteiten voor docenten en lesmateriaal voor studenten. Als we de voorbeelden hebben verzameld, willen we per voorbeeld analyseren aan welke aspecten van data- en ai-geletterdheid deze aandacht besteden en hoe. Op deze wijze kunnen toekomstige gebruikers van de voorbeelden snel zien welke aspecten al dan niet aan bod komen en of dit past bij hun wensen.

Project 3: data- en ai-geletterdheid professionalisering

In dit project worden er voorbeelden opgehaald op het gebied van docentprofessionalisering en waar nodig ontwikkelen we zelf professionaliseringsinterventies in de vorm van bijvoorbeeld een proeftuin en/of toolkit. Daarnaast zetten we ook in op een verkenning en eventueel lobbytraject om te kijken of data- en ai-geletterdheid een onderdeel kan worden van bestaande kwalificatietrajecten, zoals de Basis- en Senior Kwalificatie Examinering (BKE en SKE), het pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG), de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en de Basisbekwaamheid Didactische vaardigheden (BDB).

Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van een (literatuur) onderzoek en ontwikkelen van een raamwerk (deelproject 1);
 • Ophalen van goede voorbeelden (deelproject 2);
 • Ontwikkelen van professionalisering (deelproject 3);
 • Verkennen van plek data- en ai-geletterdheid in bestaande kwalificaties (deelproject 3);
 • Samenwerking met de projectleden van de andere deelprojecten;
 • Nauwe samenwerking met stakeholders binnen en buiten Npuls, om de gestelde doelen te bereiken.;
 • Communicatie en kennisdeling binnen mbo, hbo en wo.

Jij neemt mee:

 • Kennis en expertise uit/over het mbo, hbo, en/of wo;
 • Voor het vertalen van de inzichten naar praktijkpublicaties is ervaring met schrijven een pré. Collega’s die ervaring hebben met visuele vormgeving, podcasting, of andere creatieve uitingen zijn ook zeer welkom;
 • Ervaring met projectmanagement, resultaatgerichtheid, en onderwijskundig leiderschap zijn een pré;
 • Voor project 1 zijn we op zoek naar mensen met onderzoekservaring die tevens in staat zijn onderzoeksresultaten naar de praktijk te vertalen;
 • Voor project 1 is ervaring met het uitvoeren van systematische literatuurstudies (met machine learning technieken) een pré;
 • Voor project 2 en 3 is ervaring met docentprofessionalisering (op het gebied van data- en/of ai-geletterdheid) een pré.

Wij bieden

 • Een afwisselende en uitdagende positie voor 4-32 uur per week (0.2 – 0.8 fte)in een informele en collegiale sfeer met een hoog ambitieniveau;  
 • Een positie waarin je landelijk impact kan maken voor het onderwijs;
 • Een aanstelling voor één jaar, met mogelijke verlenging;
 • Detachering vanuit je instelling naar het programma.

SURF is penvoerder van Npuls. Je kunt op deze vacature reageren als je verbonden met een universiteit, mbo- of hbo-instelling.

In verband met de mei-vakantie staat de vacature voor een langere periode uit, en is de sollicitatiedeadline op 12 mei. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27 mei en 29 mei.

Eerst meer weten?

 • De coördinatie van dit project wordt uitgevoerd door Mijke van As en Kim Schildkamp. Wil je meer weten of heb je vragen over deze rol, neem dan contact op met Kim Schildkamp via kim.schildkamp@npuls.nl
 • Heb je vragen over de procedure? Neem contact op met Aram Verweij via aram.verweij@npuls.nl
 • Meer informatie over het programma Npuls en de programmaonderdelen vind je via de website www.Npuls.nl

* Geen leuk feitje: onderzoek toont aan dat vrouwen en mensen uit minderheidsgroepen pas solliciteren ope en functie als ze aan alle eisen voldoen. Mannen solliciteren als ze (slechts) 60% van de eisen kunnen waarmaken. Daarom willen we ook van je horen als je niet zeker weet of je 100% gekwalificeerd bent.

Solliciteer direct