Regionale bijeenkomsten over Centers for Teaching & Learning

Npuls heeft de ambitie om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te versterken door de kansen van digitalisering beter te benutten. Als onderdeel hiervan is een subsidieregeling in ontwikkeling voor de (door) start van een Center for Teaching & Learning (CTL) in elke publiek bekostigde instelling in Nederland. Binnen Npuls merken we dat er veel vragen zijn bij de betrokken instellingen over het opzetten of doorontwikkelen van een CTL. Wat houdt een CTL precies in? Welke plek heeft een CTL in onze organisatie? En welke functies kan een CTL vervullen? Daarom organiseren wij de aankomende maanden een aantal regionale bijeenkomsten met als doel:

  • Ontmoetingen faciliteren tussen instellingen en deskundigen op het gebied van CTL’s die kunnen leiden tot samenwerking en kennisdeling; 
  • Een gedeeld beeld creëren over Centers for Teaching & Learning in het onderwijs in Nederland, op basis van lessons learned en good practices; 
  • Elkaar inspireren hoe je een effectieve Center for Teaching & Learning kunt opzetten of doorontwikkelen binnen je instelling. 

Tijdens deze regionale bijeenkomsten willen we ervaringen, successen en uitdagingen met het opzetten van een Center for Teaching & Learning met elkaar delen. Deze bijeenkomsten zijn dus pas het begin van een gezamenlijk proces. Ook beginnen we niet bij 0, we bouwen verder op de netwerken, kennis en expertise die er al zijn. We gaan tijdens de bijeenkomsten niet inhoudelijk in op de CTL-subsidieregeling. Je vindt binnenkort meer informatie over de regeling op de website. 

Pitchronde
Veel activiteiten die in een CTL worden beoogd, gebeuren al op verschillende plekken binnen instellingen. Tijdens de bijeenkomsten horen we daarom graag van je waar je al mee bezig bent. Wil jij je kennis en ervaring met ons delen? Meld je dan aan voor de pitchronde waarin je in 5 minuten vertelt waar jullie mee bezig zijn en hoe jullie dit hebben georganiseerd. 

Data en aanmelden
Wil jij meer te weten komen over het (door)ontwikkelen van een CTL binnen jouw instelling? En je kennis en ervaring delen? Meld je dan aan voor één van de regiobijeenkomsten. 

Vragen?  
Heb je vragen over de bijeenkomsten of de CTL-regeling? Neem contact op met hildeschwantje@wielinq.nl of nynke.kruiderink@surf.nl