Hoe ziet het tijdspad eruit?

2022 

Opstartfase

April:  
Toekenning subsidie Nationaal Groeifonds 

April-juni:  
Voorbereiding en inrichting van de kwartiermakersfase

Juli-november: 
– Eerste verkenning voor de ict- en kennisinfrastructuur en transformatiehubs door experts in coördinatieteams

December:  
– Werving en aanstelling van een programmadirecteur en voorzitter
– Voorbereiding van de pilothubs
– Concept activiteitenplannen voor programmaonderdelen gereed

2023 

Fase 0.5: Verlenging opstartfase

Januari-april: 
– Start officiële stuurgroep
– Lancering van de nieuwe naam voor het programma, van Digitaliseringsimpuls Onderwijs naar Npuls
– Verdere voorbereiding van de transformatiehubs, pilothubs, ict-infrastructuur en kennisinfrastructuur door tijdelijke coordinatoren en projectleiders
– Verdere voorbereiding van de regeling voor Centers for Teaching & Learning (CTL’s) en onderzoek door het coördinatieteam Kennisinfrastructuur 
– Werving van programmamanagers en aanvoerders voor de verschillende programmaonderdelen
– Opstart van de inrichting van de adviesgroepen met lerenden, docenten en ict-expertise

Fase 1: Uitvoering 


Mei-juli:
– Officiële start van het programma
– Start van de uitvoering van een gezamenlijke ict- en kennisinfrastructuur  
– Start van transformatiehubs Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs en Digitale leermaterialen én pilothubs Studiedata en AI, EdTech en PPS, Nieuwe technologiën & XR, Docentondersteuning.
– Vooraankondiging procedure, criteria en planning voor subsidieregeling Centers for Teaching & Learning (CTL’s)  
– Opstarten van onderzoek in de transformatiehubs en in het onderdeel kennisinfrastructuur  

September: 
– Openstellen ronde 1 aanvraag subsidieregeling CTL’s via subsidieloket

Oktober-november:
–  Indienen van aanvraag voor ronde 1 subsidie voor CTL’s

2024 

Februari:
– Toekenning van subsidies (ronde 1) aan onderwijsinstellingen ten behoeve van CTL’s

September-december:
– Opstarten van Centers for Teaching & Learning (die toegekend zijn in ronde 1) in de onderwijsinstellingen
– Openstellen ronde 2 aanvraag subsidieregeling Centers for Teaching & Learning 
– Evaluatie van functioneren, samenwerking, samenhang en wendbaarheid van alle onderdelen 
– Evaluatie van behaalde resultaten van Fase 1 en van de plannen voor het opstarten van nieuwe transformatiehubs 
– Voorbereiding van plan Fase 2 (2025-2030) 

2025-203

Januari 2025:
– Indienen van voorstel voor Fase 2 bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Groeifonds

Februari 2025:
– Toekenning van subsidies (ronde 2) aan onderwijsinstellingen ten behoeve van Centers for Teaching & Learning


Fase 2 

In deze fase wordt de organisatie en inrichting van het programma waar nodig aangepast, op basis van de ervaringen en de evaluatie van fase 1. 
Na vier jaar en na acht jaar wordt er naast een evaluatie ook een effectmeting uitgevoerd door een extern bureau.