Wegen naar Wendbaar Event

Houd jij je bezig met thema’s rondom wendbaar georganiseerd onderwijs? Kom op 24 september naar het Wegen naar Wendbaar Event. Na deze dag zijn we weer een stapje dichterbij de beweging naar wendbaar. 

Op 24 september leiden alle wegen naar wendbaar. In het Spoorwegmuseum in Utrecht komen professionals uit het mbo, hbo en wo bijeen met één gezamenlijk doel: stappen zetten richting een wendbaar georganiseerd onderwijssysteem. Dat is een systeem waarin de lerende regie heeft op de eigen leerroute en – naast het bestaande pad – meer keuzemogelijkheden heeft. Hoe ziet dit systeem er precies uit, en wat is daarvoor nodig binnen de onderwijsinstellingen? Deze vragen beantwoorden we tijdens het Wegen naar Wendbaar Event, hét event rond het thema wendbaar georganiseerd onderwijs.

De beweging naar wendbaar 
Door middel van gezamenlijke aanpakken en oplossingen – denk aan pilots, projecten en kennisdeling – maken we de beweging naar wendbaar mogelijk. Samenwerking tussen instellingen binnen de sectoren en tussen de sectoren is daarbij essentieel. Daar geven we vanuit de hub met de hele vervolgonderwijssector een impuls aan. Met elkaar leren we hoe je als instelling je onderwijsorganisatie flexibel kunt inrichten, hoe je de gewenste flexibilisering kan ondersteunen en hoe je met elkaar wendbaar onderwijs organiseert, zowel op instellings- als stelselniveau. Tijdens het Wegen naar Wendbaar Event behandelen we deze vraagstukken. 

Programma 
Het event staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en dialoog. Daar hoort een inspirerend programma bij. In de ochtend starten we gezamenlijk met ronde tafel sessies. In de middag stel je grotendeels je eigen route samen. Je volgt break-out sessies over studentmobiliteit, OKE, microcredentials, Europese ontwikkelingen en de eduwallet. Het programma tot nu toe: 

09.30 – 10.00 inloop 
10.00 – 10.45 start café/ronde tafel 
10.45 – 11.00 Korte presentatie hub Wendbaar georganiseerd onderwijs
11.00 – 11.15 Pauze
11.15 – 12.00 vervolg café/ronde tafel  
12.00 – 13.00 lunch 
13.00 – 14.00 ronde 1 break-outs
14.00 – 14.30 pauze (incl. zaalwissel) 
14.30 – 15.30 ronde 2 break-outs
15.30 – 15.45 zaalwissel 
15.45 – 16.00 plenaire afsluiting 
16.00 borrel 

Het volledige programma volgt.  

Meld je aan 
Onderwijsprofessionals die zich bezighouden met thema’s rond wendbaar georganiseerd onderwijs zijn van harte welkom. Van beleidsmakers tot opleidingsdirecteuren en projectleiders LLO. Er is plek voor zo’n 200 mensen. Wil je erbij zijn? Meld je dan bij het sleutelteam van je onderwijsinstelling. De contactgegevens van je sleutelteam vind je hier.