Webinar: Auteursrecht op leermaterialen in het mbo

Heeft jouw mbo-instelling inzicht in het gebruik van leermaterialen in het onderwijs? En zijn er al regels of afspraken over het gebruik van leermaterialen met copyright? Tijdens het webinar verken je dit onderwerp samen met onderwijsprofessionals uit het mbo. 

Inzicht in het gebruik van digitale leermaterialen 
In een digitale leeromgeving is het eenvoudig om diverse zelfontwikkelde en externe leermaterialen te gebruiken voor het onderwijs. Maar waar komen deze leermaterialen vandaan? En hoe zit het met copyright en de kosten die daarmee zijn gemoeid? Dat is wat de dienst CopyrightCheck inzichtelijk maakt voor onderwijsinstellingen.  

In dit webinar ga je in op de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn auteursrechtelijk beschermde leermaterialen? 
  • Welke afspraken zijn hierover gemaakt met uitgevers? 
  • Wat kost dat en wat zijn de risico’s van inbreuk op auteursrechten? 
  • Tool om auteursrechtelijk beschermd leermateriaal te herkennen. 
  • Pilot CopyrightCheck voor het mbo 

Sjoerd Roorda, productmanager CopyrightCheck bij SURF en Arnoud van ’t Hoff, projectleider mbo pilot CopyrightCheck bij Npuls, geven een overzicht van de mogelijkheden van CopyrightCheck en de manier waarop dit in het ho en wo wordt ingezet. Ook bieden we graag de ruimte voor jou om jouw ervaringen en inzicht te delen. Wij zijn ook benieuwd in hoeverre deze onderwerpen spelen binnen in het mbo. Tijdens de webinar willen we je hierover ook enkele vragen voorleggen: 

  1. Welke regels en afspraken hanteert jouw mbo-instelling over het gebruik van leermaterialen met copyright?  
  2. Heeft jouw mbo-instelling inzicht in het gebruik van (aanvullende) leermaterialen in het onderwijs? 

Voor wie? 
Dit webinar is bedoeld voor iedereen in het mbo die zich bezighoudt met auteursrechten op leermaterialen in het onderwijs. Beleidsmedewerkers, LMS-beheerders, leermiddelen-coaches, vertegenwoordigers mediacentrum en betrokkenen bij de uitvoering van de regeling met Reprorecht. 

Meld je hier aan