Webinar: In gesprek met de hub Digitale leermaterialen

Op donderdag 7 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur organiseert Npuls een webinar over de transformatiehub Digitale leermaterialen. Dit webinar gaat specifiek over het thema Natuurlijk open en is de tweede in een 4-delige reeks.

Digitale leermaterialen voor iedereen altijd en overal toegankelijk maken is de ambitie van de transformatiehub Digitale leermaterialen. We bundelen onze krachten met onderwijsinstellingen om alle digitale leermaterialen FAIR* en zo open mogelijk te maken. Dit betekent dat zowel zelf ontwikkelde als ingekochte leermaterialen vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn.

Thema Natuurlijk open

Binnen het thema Natuurlijk Open werken we samen met onderwijsinstellingen aan het stimuleren van het delen en hergebruik van open leermaterialen om van ‘open’ de norm te maken. We ondersteunen instellingen bij het inrichten van processen en werkwijzen en het ontwikkelen van beleid op open leermaterialen. Er is aandacht voor kennisontwikkeling en kennisdeling binnen een hechte community rond open leermaterialen: Community edusources. Ook creëren we samen met instellingen bewustwording bij docenten en onderwijsondersteuners rondom het ontwikkelen, delen en (her)gebruiken van open leermaterialen.

Op 7 maart nemen Michel Jansen en Jenny de Werk je mee in de plannen en ontwikkelingen binnen dit thema. En daarna gaan ze graag in gesprek met alle deelnemers over verschillende vraagstukken rond digitale open leermaterialen, waar je tegen aan loopt en welke ideeën je hebt.

Datum:              7 maart 2024

Tijd:                  11.00 – 12.00 uur

Meld je aan voor dit webinar

 

Kijk hier de vorige webinars terug.