Kick-off subsidieregeling Centers for Teaching & Learning

Op 27 juni organiseren we een vervolgbijeenkomst over de subsidieregeling voor Centers for Teaching & Learning. Deze bijeenkomst is zowel fysiek als (deels) online bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de subsidieregeling verder toe en gaan we in op samenwerken bij het opzetten of doorontwikkelen van een Center for Teaching & Learning (CTL). Particuliere bedrijven zijn ook van harte welkom.

Het betreft een fysieke bijeenkomst waarbij het eerste uur van de bijeenkomst, waarin de CTL-regeling verder zal worden toegelicht, ook online gevolgd kan worden. Het tweede uur ligt de focus op het vormgeven van de samenwerking en is, gezien de vorm, alleen fysiek bij te wonen. De eerste bijeenkomst over de kaders van de CTL-regeling vond plaats op 21 maart. De presentatie over de kaders van de CTL-regeling en de Q&A vind je hier.

Programma

14:15 : Inloop
14:30 – 15:30 uur: Hybride

 • Welkom
 • Toelichting (stand van zaken) Npuls
 • Toelichting subsidieregeling Centers for Teaching & Learning
 • Terugblik op de regionale bijeenkomsten in april en mei
 • Vragen?


15:30 uur: Pauze
15:45 – 16:30 uur: Fysiek

 • Kennismaking
 • Uiteen in subgroepen:
  1. Samenwerkingsverbanden
  2. Organisch gevormde groepen
  3. Private partijen
  Bij deze subgroepen sluiten Npuls teamleden aan voor het beantwoorden en ophalen van vragen

16:30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden

De gehele bijeenkomst (14:30 – 16:30 uur) vindt plaats bij Domstad in Utrecht, maximum aantal deelnemers op locatie is 80. Gedurende het tweede uur van de bijeenkomst (15:30 – 16:30 uur) besteden we tijd aan het vormgeven van de samenwerking tussen instellingen bij het opzetten of doorontwikkelen van een CTL. Ben jij erbij op locatie? Meld je dan aan voor de fysieke bijeenkomst via onderstaande knop.

Het eerste uur (14:30-15:30 uur) van de bijeenkomst kan ook online gevolgd worden. Kun je er alleen online bij zijn? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst via onderstaande knop.

Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht