Communitydag open leermaterialen

Ben jij bezig om open leermaterialen verder te brengen binnen jouw onderwijsinstelling? Wil je samenwerken met andere onderwijsprofessionals die voor dezelfde uitdaging staan? Of ben je benieuwd wat er de komende jaren allemaal op de agenda staat rond digitale leermaterialen? Meld je dan aan voor de communitydag open leermaterialen op dinsdag 27 juni.

Tijdens de communitydag staan 2 typen community’s centraal:

  • De vakcommunity’s die zorgen voor samenwerking aan en rond leermaterialen binnen een vakgebied.  
  • Een nationale community rond open leermaterialen waar experts en gelijkgestemden elkaar vinden rond het thema open leermateriaal.

Community’s zijn belangrijk bij het succesvol gebruik maken van open leermaterialen

We geven je inzicht in de werking van community’s, wat de toegevoegde waarde is en hoe je community’s kunt ondersteunen en begeleiden. Je krijgt handvatten aangereikt om gelijk toe te passen in de praktijk en je wisselt kennis en ervaringen uit met gelijkgestemden uit het land. Uiteraard is er ook ruimte om met experts in gesprek te gaan.

Deze dag staat ook in het teken van de toekomst! Binnenkort start binnen Npuls de transformatiehub digitale leermaterialen. De verschillende vormen van community’s spelen een belangrijke rol binnnen de hub. We nemen je graag mee in de plannen op dit gebied, maar we zullen ook de plannen ten aanzien van het ecosysteem, commerciele leermaterialen en content én adoptie aanstippen. Praat mee en breng je ideëen in!

Promoot je vakcommunity op de communitymarkt

Tijdens de pauzes krijgen vakcommunity’s de kans om zichzelf te presenteren op de communitymarkt. Ben jij trots op je community en wil je je aanpak en/of collectie met anderen delen en wellicht nieuwe leden werven? Meld je dan aan bij Michel Jansen voor deelname. 

Programma

10:00 Inloop 
10:30 Aftrap  
10:40 Aan tafel met experts  
11:00 Community edusources  
11:30 Community management – Keynote door Kirsten Wagenaar van Bind  
12:30 Lunch 
13:30 Ronde tafels  
14:30 Communitymarkt 
14:50 Pauze & communitymarkt 
15:10 Ronde tafels – vervolg 
15:40  Plenaire afsluiting 
16:00 Borrel 
17:00 Eind 

Voor wie?

  • Docenten die samen willen werken met collega’s in een (vak)community. Om gezamenlijk verantwoordelijk te worden voor een collectie open leermaterialen.  
  • Ondersteuners afkomstig uit mbo, hbo of wo die in hun werk community’s ondersteunen, zowel bij het oprichten als bij het activeren. 
  • Communitymanagers en projectmedewerkers die het gebruik van open leermaterialen aanmoedigen en ondersteunen binnen instellingen of vakgebied.  

Wat levert het op?

Na deze communitydag: 

  • Weet je waarom (instellingsoverstijgend) samenwerken met andere docenten en ondersteuners een belangrijke succesfactor is bij de implementatie van open leermaterialen; 
  • Heb je inzicht in hoe je docenten en ondersteuners kan faciliteren bij het organiseren en runnen van een succesvolle (vak)community rond open leermaterialen; 
  • Heb je ideeën opgedaan hoe je in vakcommunity’s samen actief aan de slag kunt gaan met open leermaterialen; 
  • Weet je welke vakcommunity’s er zijn en hoe je je kunt aansluiten 

Alvast inlezen?

Wil je goed voorbereid aan deze dag beginnen? Lees je dan in: 

Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht