Bijeenkomst Toegankelijke en kwalitatieve leermaterialen op de kaart

Ben jij een onderwijsprofessional en wil jij samen met de Content Advies Raad meedenken over het open beschikbaar stellen van collecties leermaterialen? Kom dan 7 oktober naar ons interactieve diner.

Hoe vergroten we gericht het aanbod leermaterialen op vakgebiedsniveau voor de sectoren mbo, hbo en wo? Zodat kwalitatieve leermaterialen laagdrempelig vindbaar en herbruikbaar zijn voor docent en lerenden? Dit vraagstuk staat hoog op de prioriteitenlijst van de Content Advies Raad (CAR). Samenwerking met de verschillende onderwijsinstellingen en vakcommunity’s is hiervoor cruciaal.

Daarom organiseert de CAR op 7 oktober een interactief diner op een unieke locatie in Utrecht om met onderwijsprofessionals in gesprek te gaan. Neem deel en denk samen met collega’s van andere instellingen en vakcommunity’s mee over onderstaande vraagstukken:

  • Welke collecties kwalitatief herbruikbare leermaterialen liggen er op de plank, om bijvoorbeeld uitval van studenten terug te dringen, of doorstroom te verbeteren van mbo-hbo-wo?
  • Wat is er voor nodig om deze leermaterialen open beschikbaar te stellen via onder andere edusources?
  • Hoe kunnen we geld ombuigen zodat we betaalbare alternatieven inzetten ter vervanging van bijvoorbeeld leermaterialen met dure licenties van contentleveranciers?

Wil je op deze vraagstukken meedenken, of heb je andere vraagstukken die van belang zijn?

Meld je aan