Bijeenkomst: microcredentials in het mbo

Heb jij vragen over microcredentials in het mbo? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst (zowel fysiek als online) op 8 december.

Npuls start met pilots rondom Microcredentials in het mbo. Ook binnen met programma van de LLO-Katalysator krijgen microcredentials een rol. Vanuit de MBO Raad is een afstemmingsoverleg gestart om richting te kunnen geven aan deze ontwikkeling.

Het werken met microcredentials biedt instellingen de kans hun onderwijsaanbod te verbreden, sneller in te spelen op vragen uit de arbeidsmarkt en het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aanbod te versterken. Bij de voorgenomen pilots  gaan de deelnemende mbo-instellingen ervaringen opdoen met het ontwikkelen, verzorgen en uitgeven van microcredentials. Daarbij is expliciet aandacht voor de kwaliteitszorg, beleidsvorming en wet- en regelgeving van microcredentials in het mbo. De technische infrastructuur voor registratie, uitgave en opslag van microcredentials is ook een belangrijk onderdeel van dit project.

Microcredentials zijn een brede ontwikkeling, ook vanuit het hbo en wo zijn er ontwikkelingen en zo ook vanuit Europees perspectief. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor betrokkenen vanuit de instellingen. Dit om ervaringen uit te wisselen,  informatie op te halen, aandachtspunten aan te geven, te netwerken en om samen te werken.

Deze informatiebijeenkomst microcredentials mbo is  op vrijdag 8 december van 13.00 tot 16.00 (inloop vanaf 12.30 met lunch) bij de MBO Raad in Woerden.

Deelnemen kan zowel fysiek als online. (voor fysieke aanwezigheid graag max. 2 personen per instellingen)

 

Ben jij erbij? Meld je dan nu aan. De bijeenkomst is zowel fysiek (in Woerden) als online bij te wonen.

Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst

Ben jij erbij op locatie in Woerden? Meld je dan aan via onderstaande link. Wees er snel bij want we hebben plek voor maximaal 45 personen. Inloop is vanaf 12.30 (lunch wordt verzorgd).

Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst

 

Aanmelden voor de online bijeenkomst

Ben jij er online bij? Meld je dan aan via onderstaande link. De directe link naar de online bijeenkomst in Teams ontvangen aanwezigen uiterlijk 1 dag vantevoren.

Aanmelden voor de online bijeenkomst